Produkto informacija
1 2

MALACHITE COSMETICS

NAMŲ KVAPAS "Malachite"

Reguliari kaina
€18,99 EUR
Reguliari kaina
€18,99 EUR
Kaina po nuolaidos
€18,99 EUR
Mokesčiai įskaičiuoti.

Pagrindinės kvapų natos:  Raudonosios vynuogės, obuoliai, ambra

Kiekis: 50 ml.

Naudojimo laikas: iki 60 dienų.

 

Namų kvapas gaminamas maišant kvapniuosius aliejus. Pakuotėje rasite 4 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.


SAUGUMO INFORMACIJA:

Sudėtyje yra: tetramethylacetyloctahydronaphthalenes, hexyl salicylate, essential oil of lemon, 2,4- dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, geraniol, citronellol, acetylcedrene, lime oil.

DĖMESIO:  

produkto sudėtyje yra detalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų. Atsargumo priemonės: naudoti gerai vėdinamose vietose. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo. ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.